Cuma , Eylül 22 2017
tren
Anasayfa / POS / Emv Pos Ekran Mesajları ve Açıklamaları Tablosu

Emv Pos Ekran Mesajları ve Açıklamaları Tablosu

pos emv 2EMV Satış, chipli bir kart ile pos cihazının chip okuyucusundan  yapılan satış işlemidir.Kart çipli ise; kartın çipli bölümü cihazın çip okuyucusuna takılır. Ekrana tutar yazısı gelir,satış tutarı yazılarak giriş tuşuna basıldığında şifre sorulur, kart hamili şifresini POS cihazından tuşlayarak giriş tuşuna basar. Cihaz banka ile bağlantı kurarak satış slibini çıkarır. Çıkan slipte imza satırı açılmışsa slip kart hamiline imzalatılır ve bir nüshası kart hamiline verilir. Eğer “Şifre kullanılmıştır” ibaresi çıkıp imza satırı açılmamışsa slibi imzalatmaya gerek yoktur. Sadece bir nüshası kart hamiline verilir.

Kart çipli değilse; manyetik bandı cihazın kart okuyucusundan okutulur. Ekrana tutar yazısı gelir, satış tutarı yazılarak giriş tuşuna basıldığında cihaz banka ile bağlantı kurarak satış slibini çıkarır. Çıkan slipteki imza satırı kimlik kontrolu yapılarak kart hamiline imzalatılır ve bir nüshası kart hamiline verilir.

Temassız Kart ise ; Giriş tuşuna basılır, Tutar girilir,Tutar teyidi için « giriş » tuşuna basılır. Kart POS ekranına yaklaştırılarak işlem tamamlanır. Satış işlemi iptali temassız işlem ile yapılamamaktadır, Chipli işlem yapılabilir. İşlem gerçekleştiğinde onay kodu üretilir.Satış yapıldıktan sonra çıkan slibi; işyeri nüshası olarak alınır diğer nüsha kart sahibine verilir.

EMV Pos Ekran Mesajları ve Açıklamaları Tablosu aşağıdaki gibidir.

EMV Kodu EMV Book4 POS Ekran Mesajı Açıklama
1 (Amount) (Tutar) Girilen tutarı karthamiline ve tezgahtara görüntüler.
2 (Amount) OK? (Tutar) Doğru mu? Girilen işlem tutarının onayı kart hamilinden istenir. Doğru ise “Giriş”, hatalı ise “İptal” tuşuna basılır.
3 Approved Onaylandı İşlemin onaylandığını kart hamiline ve tezgahtara bildirir.
4 Call Your Bank Bankanızı Arayın Tezgahtar varsa tezgahtara, yoksa karthamiline bankasını aramasını bildirir.
5 Cancel Or Enter İptal veya Giriş Karthamiline girdiği şifre’nin doğrulanması için “Giriş” veya iptali için “İptal” tuşuna basılması gerektiğini bildirir. “Şifre Giriniz” mesajından sonra verilen mesajdır
6 Card Error Kart Hatası Karthamili veya tezgahtara kartta bir hata olduğunu ve kartın okunamadığını bildirir.
7 Declined Onaylanmadı / Red Karthamili ve tezgahtara işlemin onaylanmadığını bildirir.
8 Enter Amount Tutar Giriniz Karthamili veya tezgahtara işlem tutarının girilmesini bildirir. Girilen tutarın doğrulanması için ”Giriş”, girilen tutarın iptali için ”İptal” tuşuna basılır.
9 Enter PIN Şifre Giriniz Karthamiline Şifre’sini girmesini bildirir. Girilen her rakam ekranda bir yıldız olarak görüntülenir.
0A Incorrect PIN Hatalı Şifre Karthamiline girdiği Şifre’nin hatalı olduğunu bildirir.
0B Insert Card Kartı Takınız Kartın çip okuma haznesine takılmasını bildirir. Bunu takiben çipin okunmakta olduğunun anlaşılması için “Lütfen bekleyin” mesajı ekrana çıkartılır.
0C Not Accepted Kabul Edilmedi Karthamili veya tezgahtara çip üzerindeki aplikasyonun desteklenmediğini bildirir.
0D PIN OK Şifre Kabul Edildi Karthamili tarafından girilen Şifre’nin doğrulandığını bildirir.
0E Please Wait Lütfen Bekleyin Karthamili veya tezgahtara işlemin devam etmekte olduğunu bildirir.
0F Processing Error Sistem Hatası Karthamili veya tezgahtara işlem henüz tamamlanmadan kartın okuyucudan çıkartıldığını veya güç kaynağının kesildiğini veya sistemin ya da terminalin çalışmadığını bildirir.
10 Remove Card Kartı Çıkartınız Kartın çip okuyucudan çıkartılmasını bildirir.
11 Use Chip Reader Çipi Okutunuz Kartın çip okuyucuya takılmasını bildirir.
12 Use Magnetic Stripe Manyetik Şeridi Okutunuz Çip okuyucu ve manyetik bant okuyucu aynı haznede değilse çipin okunamadığı durumlarda kartın manyetik şeridinin okunmasını bildirir.
13 Try Again Tekrar Deneyiniz Kart hamilinine en son işlemi tekrarlamasını bildirir.

Hakkında ibrahim kudret elçiboğa

With over 12 years of experience in banking, chargeback management and fraud detection and prevention. I have a long track record of successfully investigating chargeback trends, implementing effective anti fraud programs and developing new models to answer fraud departments need. I joined Atlasglobal in 2014 and currently serve as Fraud and Chargeback Manager.